About us

AlteaStel

Locatie: Altea, Comunidad Valenciana, Spain
Male: Straight
Female: Bi-curious
Seeking: Male, Female, Couple

Nederlands stel uit Altea, Spanje op zoek naar meer…..

Een keer naar een club samen lijkt ons leuk, dit is dan ook iets wat wij iedere week proberen te doen!

Bij club bezoek stellen wij ons voor, afspreken in de club, met ons allen wat drinken, en dan iedereen zijn eigen gang gaan, komen elkaar tegen in de play des te leuker (maar we houden niet zo van verplichtingen, ik denk dat dit bij de LS bij niemand zo is) om elkaar weer doorlopend in de bars, en relax ruimtes bij te praten, in een club houden wij ook van open ruimtes waar iedereen kan binnen lopen, singles zijn dan voor ons geen bezwaar.

Af en toe een Single man bezoeken of bij ons uitnodigen lijkt ons leuk, dit trouwens ook met een stel of een groepje stellen, echter een club is voor ons een vertrouwde omgeving.

Zij is vrij dominant in de play, Hij is dit ook maar net als Zij is hij altijd op zoek om de ander te verrassen in hun ervaring,

Verder zijn wij voor alles in om te proberen, nee zal niet vaak voorkomen bij ons, vinden wij het niet ons ding zullen wij dit melden, dit verwachten wij ook van jou.

Zij is bischierig, Hij is dat niet, echter ook niet angstig voor een verdwaalde hand. (Of meer, als het maar in het spel is)

Voor ons staat eerlijkheid en open kunnen praten van sex tot privé voor op, gesloten mensen hoeven dan ook niet te reageren.

Kus.

Swingers – Wife speaks Dutch, English & German, Man Dutch & English. No hablamos español, algunas palabras.

—————–

Dutch couple from Altea, Spain looking for more …..

Together with a couple to a club is what we like to do, we try to go to a club every week!

By clubbing we like to meet in the club, drink something together, then everyone go their own way, if we meet in the play zones its two times the fun (but we do not like obligations, I think in the LS no one does so) meet again in the bar and relaxation areas to catch up! We love open spaces where everyone can walk just in, singles are no problem for us.

Occasionally a invite from a single man or to invite someone at our house we definitely like , this also with a couple or a group, however, is a club a trusted environment for us.

She is quite dominant in the play, He also but just as She he is always looking to surprise the other in their experience,

Furthermore, we like tryingu it all, the word no does not often come out of our mouths, if we don’t like it we will just speak up, that’s also what we expect from you.

She is bi curious He is not, however, he is not afraid of a stray hand. (Or more, if it’s in the game)

For us, honesty and open talk about sex or private matters is a must, closed people really do not need to respond.

Kisses.

You can mail to: info@alteastel.com

You can WhatsApp us on: +34687533370

You can Skype us on: skype:AlteaStel

You can find us on Tumblr: alteastel.tumblr.com

You can find us on Twitter: twitter.com/AlteaStel

You can FaceBook us on: AlteaStel

You can find us on: SwingersCostaBlanca.com & SDC.com & SwingersPeople.comSwingMembers.com & LS.City & Wyylde & OkSwingers & OnSwingers Look for profile AlteaStel.

Swingers.Si Pop-Up Club go to website Swingers.Si. Or look for Club SWINGERSSI on SDC.com

LA EXPERIENCIA MÃS EXCITANTE PARA LAS PAREJAS